PADİŞAHLAR - padişah biyografileri, padişahların hayatları, osmanlı padişahları

Tüm osmanlı padişahları ve padişahlara dair tüm bilgileri bulabilirsiniz.

2. Mahmud Han kimdir?

2. Mahmud Han kimdir?
2.Mahmud Han   İkinci Mahmut Osmanlı padişahlarının 30.sudur 1.Abdülhamit Han’ın oğlu olan 2. Mahmut Nakşidil Valide Sultan’dan doğmuştur. İstanbul’dan 20 Temmuz 1786 tarihinde doğan İkinci Mahmut Şehzadeliğinde çok iyi bir eğitim ve öğretim gördü. Derin ve kıymetli ilim sahibi alimlerden yüksek din ve fen ilimleri.. tamamını oku

4. Murad Han kimdir?

4. Murad Han kimdir?
4. Murad Han Gençlik Zamanları   27 Temmuz 1612 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Kösem Sultan'ın oğludur. Abisi 2. Osman'ın (Genç Osman) öldürülmesi üzerine amcası 1. Mustafa'nın akli dengesini kaybetmesinden dolayı tahta geçmiştir.    Saltanat Zamanları   4. Murad.. tamamını oku

3. Murad Han kimdir?

3. Murad Han kimdir?
3. Murad Han Gençlik Zamanları   3. Murad Han 2. Selim'in Nurbanu Sultan'dan olma en büyük oğludur. İyi bir eğitim almıştır. Farsça ve Arapça öğrenmiştir. Babası 2. Selim padişaktan sonra 3. Murad Manisa Sancak Beyliğine gönderilmiştir. Babasının vefatından sonra İstanbul'a gelerek 22 Aralık 1574'te tahta.. tamamını oku

4. Mustafa Han kimdir?

4. Mustafa Han kimdir?
4.Mustafa Han    Dördüncü Mustafa Han 29. Osmanlı Sultanı. Babası Abdülhamit Han annesi ise Ayşe Sinem Perver Valide Sultandır. İstanbul’da 8 Eylül 1779 da doğdu. Şehzadeliğinde her şehzade gibi yüksek din ve fen bilgileri ile donandı. Amcası Sultan Selim Han’ın ıslahat fikirlerine karşı çıkan bazı devlet adamları.. tamamını oku

2. Süleyman kimdir?

2. Süleyman kimdir?
II. Süleyman ( 1642 – 1691 )   20. Osmanlı padişahı ve 85. Halifedir. Babası Sultan İbrahim Han, annesi Saliha Dilaşub Sultan’dır. 2. Süleyman İstanbul’da 1642 yılında doğdu. Şehzadeliğinde çok iyi bir tahsil ve terbiye gören 2.Süleyman, kardeşi IV. Sultan Mehmed döneminde sarayda özel hocalardan ders aldı. Yaşamının 40 yılını.. tamamını oku

3. Osman Han kimdir?

3. Osman Han kimdir?
Üçüncü Osman 25. Osmanlı padişahı ve Müslümanların 104 halifesidir. Önceki padişah Birinci Mahmut gibi o da İkinci Mustafa’nın oğludur. Fakat annesi ise Birinci Mahmut ile farklıdır Şehsuvar Sultan’ın oğlu 3 Osman 1754 de tahta çıktı. Babası tahttan indirildiği sırada henüz 4 yaşındaydı ve daha sonra amcası tahta çıktı. 17. Yüzyıldan sonra şehzadelerin sancaklara.. tamamını oku

2. Selim Han kimdir?

2. Selim Han kimdir?
2. Selim Han, Osmanlı padişahlarının 11.sidir. Hüürem Haseki Sultan'dan doğmuştur. Mükemmel bir eğitim görmüş ve Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde sancak beyliği yapmıştır.Valilik yıllarında tahsile devam etmiş, bilgi ve kültürünü de artırmıştır. İlim ve sohbet meclislerinde çok bulunmuştur. Kanuni Sultan Süleyman, Macaristan seferine çıkıp Zigatvar kalesinin fethi.. tamamını oku

2. Ahmet Han kimdir?

2. Ahmet Han kimdir?
2.Ahmet Han kimdir?   Osmanlı İmparatorluğu’nun 21 padişahı ve aynı zamanda 13. Osmanlı halifesi. İslam halifelerinin 86.sı  olan 2. Ahmet 1643 şubat’ında İstanbul’da dünyaya geldi. babası Sultan 1. İbrahim annesi ise Hatice Muazzez idi. Annesi onun terbiyesi ve eğitimi ile ilgili çok çaba sarf etti. Kendisi Arapça.. tamamını oku

1. Mahmud Han kimdir?

1. Mahmud Han kimdir?
1.Mahmud Han kimdir?   Arapça şiir yazdığı şiirlerde ki mahlası şefkati olan 1. Mahmud, 1696 da Edirne’de doğdu. Kendisi 24. Osmanlı padişahı ve Müslümanların 103. Halifesidir. 1. Mahmud aslında iki önceki padişah olan ikinci Mustafa’nın oğlu. Bir önceki padişah olan 3. Ahmet’in ise yeğenidir. 3. Ahmet Lale Devri’nde Patrona Halil.. tamamını oku

1. Abdulhamid Han kimdir?

1. Abdulhamid Han kimdir?
1. Abdulhamid Han kimdir?   Osmanlı padişahlarının 27’si olan Abdülhamid Han Sultan 3. Ahmet’in oğludur. Rabia Hatun’dan doğumlu olan Abdulhamit Han 20 Mart 1725 günü Topkapı Sarayı’nda doğmuştur ve 1774 yılında abisi Sultan 3. Mustafa’nın ardından padişah olmuştur. Sultan Abdülhamid Han tahta ilk çıktığı anlarda devlet gerçekten buhran.. tamamını oku
1234