2. Selim Han kimdir?

Sesli okuma özelliği ile bu hikayeyi sesli olarak dinleyebilrisiniz. SESLİ OKU SESLİ OKUMA DURDUR
2. Selim Han kimdir?
2. Selim Han, Osmanlı padişahlarının 11.sidir. Hüürem Haseki Sultan'dan doğmuştur. Mükemmel bir eğitim görmüş ve Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde sancak beyliği yapmıştır.Valilik yıllarında tahsile devam etmiş, bilgi ve kültürünü de artırmıştır. İlim ve sohbet meclislerinde çok bulunmuştur. Kanuni Sultan Süleyman, Macaristan seferine çıkıp Zigatvar kalesinin fethi öncesinde vefat edince, veliaht Selim'e haber göndermiş ve saltanata davet etmiştir. Bu esnada Kütahya sancak beyi olan II. Selim Han 1566 yılında tahta çıkmıştır. Osmanlı padişahı olması ile birlikte devlet ordusuna yeni kumandanlar tayin etmiştir. Vezir Sokullu Mehmet Paşa görevinde kalmıştır. Bu durumda yapılan çalışmaların sonucu olumlu sonuç vermiştir. 
 
II. Selim han, Edirne'ye geçmiş ve farklı devletlerin elçilerini de kabul etmiştir. En önemli elçiler ise Avusturya ve Almanya elçileriydi. Kanuni döneminde bu iki devlet mücadele halinde olunan devletlerdi. Bu devletler askeri kudret ve kuvvet karşısında daima ezilmiştir. İki devletin en büyük endişesi ve merakı yeni hükümdarın güdeceği siyasetti. Dedesi Yavuz Selim han gibi, bir doğu siyaseti takip etmiş ve İran gibi mi yoksa Avrupa'ya mı hükmedeceği konusunda ikilemdeydi. 
 
Tüm devletler Osmanlı Devleti ile sulh anlaşmasına önem vermekteydi. II. Selim Han Avusturya ile 8 yıl anlaşma imzalamıştır. Zigetvar ile fethedilen bölgeler Osmanlı'da kalacak karşılığında ise vergi alacaktı.
 
Avusturya ile antlaşma imzalandıktan sonra İran elçisi ile Amasya Sulhunun yenilenmesi konusunda görüşmeler sağlanmıştır. 
 
1569 yılında Rusya'nın hazar kıyısındaki ilerlemelerinin önüne geçmek için Hazar Denizi vasıtası ile askere kısa zamanda zahire ve harp malzemesi sağlamak kaidesi ile Volga ve Don nehirlerinin birbirine çok yakınlaştıkları noktada kanal açma teşebbüsüne girilmiştir. Ancak; kışın gelmesi nedeniyle 2 yıl hiçbir şey yapılamamıştır.   
 
II. Selim Han, Kıbrıs'ın fethi için hazırlıklara başlamıştır. Kıbrıs'ın büyük deniz gücüne sahip olan Venedik'in elinde bulunması biraz zor bir durum ortaya koyuyordu. Sultan II. Selim, hazırlıkları bitirdikten sonra Lala Mustafa Paşa'yı Kıbrıs için tayin etti ve 1570 yılında donanma Kıbrıs'a doğru yola çıktı. Pek çok devlet Venedik'e yardım etmesine rağmen Lefkoşa ve Magosa alınmış, Kıbrıs fethi tamamlanmıştır. Osmanlı askerinin Kıbrıs'a çıkması sırasında Venedik tüm devletlerden yardım istemiştir. İspanya Kralı ve Malta Şövalyeleri ile Venedik arasında bir ittifak kurulmuştur. Farklı Hristiyan devletleri de bu ittifaka katılmıştır. 206 gemiden oluşan haçlı donanması 1571 yılında İnebahtı önlerinde görülmüştür. Muharebe sonunda Osmanlı donanması bozguna uğramıştır. II. Selim Han, savaşı kaybettikten sonra hummalı bir çalışma içine girmiştir. 1571-1572 kışı içinde İnebahtı Deniz savaşında kaybettiklerinden çok daha büyük bir donanma oluşturan II. Selim Han, büyük donanma ile İstanbul'dan ayrılmıştır. Galip oldukları halde kayıpları büyük olan müttefikler, müthiş Osmanlı ordusunun Akdeniz'de gördüklerinde büyük şaşkınlığa uğramıştır. İttifaktan ayrılan Venedik, Fransa aracılığı ile barış istemiştir. 1573 yılında barış antlaşması imzalanmıştır. 
 
2. Selim Han, Osmanlı İmparatorluğu için büyük çalışmalar yapmış ve saygınlık kazanmıştır. Ömrüne büyük seferler sığdıran II. Selim Han, aynı zamanda Osmanlı dönemindeki önemli deniz savaşlarında da büyük rol oynamıştır. II. Selim Han, 12 Aralık 1574 tarihinde hayata gözlerini kapatmıştır. Ölüm nedeni ise travmatik beyin hasarıdır. Boğazların güvenliğini sağlayan bu padişah oldukça saygın bir padişahtır ve aynı şekilde anılmaya devam etmektedir. Tarih kitaplarında da sultan ile ilgili oldukça muazzam hikayeler anlatılmaktadır. II. Selim ile ilgili yazılan, ölüm sebeplerinin anlatıldığı durumlar tamamen yanlış olmakla birlikte, gerçek ölüm neden, beyin travmasıdır. 

YORUM YAZ

Yorumlarınızı yazarken imla kurallarına dikkat ettiğiniz için teşekkür ederiz.

YORUMLAR

Henüz bir yorum eklenmemiş ilk yorum ekleyen siz olun!