2. Süleyman kimdir?

Sesli okuma özelliği ile bu hikayeyi sesli olarak dinleyebilrisiniz. SESLİ OKU SESLİ OKUMA DURDUR
2. Süleyman kimdir?
II. Süleyman ( 1642 – 1691 )
 
20. Osmanlı padişahı ve 85. Halifedir. Babası Sultan İbrahim Han, annesi Saliha Dilaşub Sultan’dır. 2. Süleyman İstanbul’da 1642 yılında doğdu. Şehzadeliğinde çok iyi bir tahsil ve terbiye gören 2.Süleyman, kardeşi IV. Sultan Mehmed döneminde sarayda özel hocalardan ders aldı. Yaşamının 40 yılını şehzade olarak geçiren Sultan II. Süleyman, kardeşi IV. Mehmed’in tahttan indirilmesiyle beraber 1687 yılında Osmanlı tahtına çıkarıldı. Sultan II. Süleyman Osmanlı döneminde en uzun veliaht bekleyen padişahtır. Sultan II. Süleyman tahta çıktığında Osmanlı Devleti büyük problemler yaşıyordu. Sultan II. Süleyman tahta geçtiğinde ilk problemi askerlere dağıtılması gereken culus bahşişi ve ulufelerin ödenmesi oldu.
 
Tahta çıkmasından dört ay sonra ancak bu problemi çözebildi. 2. Süleyman tahta çıktığında, Viyana bozgunu ile başlayan Osmanlı Devleti’ndeki toprak kaybı devam ediyordu. Venedik Mora yarımadasını işgal etti. Avusturya Vişegrad, Uyvar, Estergon ve Budin’e girdi. Macaristan’daki hakimiyet sona ermek üzereydi. Osmanlı Devleti’nin uğradığı bozgunlar hem iç hem de dış işlerde sorunlar yaratıyordu. Hazine gelirleri sıkıntılar yaşıyor, Anadolu’da eşkıyalık hareketleri artıyordu. 1688 yılında Belgrad’da düştü. Belgrad’ın düşmesi ile birlikte Avusturyalılara Balkanları ele geçirmek için fırsat doğdu. Bosna, Erdel ve Eflak Avusturyalılar tarafından ele geçirildi. Bu işgaller karşısında toparlanan Osmanlı Ordusu karşı saldırıya geçti. 1688 yılında Çelebi İbrahim Paşa’nın emrindeki Osmanlı Ordusu Eğriboz Zaferi’ni kazandılar. 
 
2. Süleyman Avusturya Seferi
 
1689 yılında Sultan 2. Süleyman’ın sağlık sıkıntıları olmasına rağmen askerleri cesaretlendirmek için ordunun başına geçerek Avusturya seferine çıktı. Edirne’den Sofya’ya gelen Sultan 2. Süleyman savaşı buradan yönetmeye başladı. Vidin Muhafızı Sarı Hüseyin Paşa, Gladova ve Orsova kalelerini Sultan 2. Süleyman sadrazamlık görevine tüm itirazlara rağmen Köprülü Fazıl Mustafa Paşa’yı getirdi. Mustafa Paşa’nın sadrazamlığa gelmesi ile birlikte yeniçeri ocağını toparladı ve hazineye gelir sağladı. Orduyu disiplinli ve düzenli bir hale getirdi. Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa komutasında tekrar güçlenen Osmanlı Ordusu , 1690 yılında Gladova, Orşova ve Belgrad’ın geri alınması ile beraber Tuna Hattı yeniden Osmanlı Devleti’ne geçmiş oldu. Bu zafer ile Osmanlı Devleti’nde büyük bir sevince yol açtı. Hastalığı ilerleyen Sultan 2. Süleyman Edirne’de Fazıl Mustafa Paşa’yı huzuruna çağırıp: ‘’ Hoş geldin. Berhudar ol, yüzün ak, kılıcın berrak, ekmeğin helal olsun, arzum üzerine hizmet eyledin. Seleflerinden birine böyle bir ulu gaza müyesser olmadı.’’ Demiş ve devlet adamlarının önünde üzerindeki kürkü çıkarıp Fazıl Mustafa Paşa’ya giydirmiştir.
 
Belindeki hançeri sadrazamın beline taktıktan sonra: ‘’ Ben mükafat vermeye kadir değilim. Allahü Teala iki cihanda yüzünü ak etsin.’’ Diyerek sadrazama dua etmiştir. 1691 yılında Koca Halil Paşa, Venediklilerin elindeki Avlonya’yı ele geçirmiştir. 1691 yılının Haziran ayında hastalığı devam etmesine rağmen orduya güç vermek amacıyla Macaristan seferine çıktı. Edirneye ulaşan Sultan II. Süleyman’ın hastalığı iyice artmış, 22 Haziran 1691 Cuma günü 49 yaşında iken vefat etmiştir. Sultan 2. Süleyman’ın cenazesi İstanbul’a götürülüp Süleymaniye Camii yanında bulunan Kanuni Sultan Süleyman türbesine gömülmüştür. Sultan 2. Süleyman 3 yıl yedi ay padişahlık yapmıştır. Altı eşi bulunan Sultan 2. Süleyman’ın çocuğu olmamış, olmuşsa da vefatına kadar yaşamamıştır. Sultan 2. Süleyman’ın vefatından sonra tahta II. Ahmed geçmiştir.  
 

YORUM YAZ

Yorumlarınızı yazarken imla kurallarına dikkat ettiğiniz için teşekkür ederiz.

YORUMLAR

Henüz bir yorum eklenmemiş ilk yorum ekleyen siz olun!