4. Murad Han kimdir?

Sesli okuma özelliği ile bu hikayeyi sesli olarak dinleyebilrisiniz. SESLİ OKU SESLİ OKUMA DURDUR
4. Murad Han kimdir?
4. Murad Han Gençlik Zamanları
 
27 Temmuz 1612 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Kösem Sultan'ın oğludur. Abisi 2. Osman'ın (Genç Osman) öldürülmesi üzerine amcası 1. Mustafa'nın akli dengesini kaybetmesinden dolayı tahta geçmiştir. 
 
Saltanat Zamanları
 
4. Murad Han tahta çıktığında sünnetsiz olduğu için 5. gün sünnet olmuştur. Hanedan içi karışıklığın olduğu zamanlarda tahta geçmiştir. Osmanlı'da can ve mal güvenliği sıfır konumuna gelmişti. Hazine tükenme noktasına gelmiştir. İç ve dış ortamlarda çözülmesi gereken sorunlar vardı. Bunlardan biri Abaza Paşa İsyani'dır.
 
Abaza Paşa İsyanı
 
Genç Osman'ı öldüren yeniçerileri öldüren Abaza Paşa, 4. Murad devrinin de önemli bir sorunudur. Yeniçeriler diz seviyesinni biraz üstünün yanık olmalarına göre tanınmaya çalışınca bilmeyen halk da Abaza Paşa'nın adamlarınca öldürülüyordu. Abaza Paşa bu kişilerin boynunu kesiyordu. 1626'da Dişlenk Hüseyin Paşa'yı da öldürttü. Bazı önemli kişilerin parçalarını Erzurum Kalesinin çevresine astırdı. Bu sorun ile ilgilenmeyi başaramayan Halil Paşa görevinden alındı. Bu arada Abaza Paşa'nın 2 adamını İstanbul'da yakalayan 4. Murad'ın emri üzerine oyulan omuz başlarına mum dikilerek çarmığa gerilip çeşitli binek hayvanlarının üzerine sokaklarda gezdirilmiştir. Bu teşhir etmenin amacı ibret içindir. Halil Paşa yerine atanan yeni sadrazam Hüsrev Paşa'nın 1628 yılında düzenlediği seferin sonucunda Abaza Paşa teslim olmuştur. 4. Murad tarafından yine de bağışlanıp Bosna 'da beylerbeyliğine atanmıştır. Bu hareketle de Osmanlı'nın bir sorunu çözülmüştür. 
 
Kösem Sultan'ın İktidarı 
 
4. Murat çok genç bir yaşta tahta çıktığı için tahta saltanatı devir alınca hızlı bir eğitime maruz kalmıştır. Bu eğitim süresince  padişah adına annesi Kösem Sultan ''Saltanat Naibesi'' adıyla devletin yönetimine bakmak zorunda kaldı. Devletin padişah adına annesi tarafından yönetilmesi Osmanlı tarihinde bir ilktir. Bu sürede imparotorluk büyük bir anarşi ve iç karışıklık yaşamıştır. Safeviler Irak'ı işgal etmiştir. Bağdat ilk olmak üzere birçok yerde sünniler öldürüldü. Safevi birlikleri Mardine kadar ilerledi. Orta Doğu'da bir Sünni Şii düzensizliği oluştu. Kırım ve Mısır bölgelerinde ciddi isyanlar çıktı. Abaza Mehmed Paşa Doğu Anadolu'da birkaç isyan çıkardı. Asker maaşı arttı, vergi düzeni bozuldu ve gelirde bir eksiklik görüldü. İşlevsizleşen Tımar Sistemi ve buna bağlı artan yolsuzlukları gerekçe gösteren halk isyan çıkardı. Başarısız 17 devlet yetkilisinin kellesini istedi halk. Yeni Sadrazam Hafız Paşa yeniçeriler tarafından katledildi. Birçok devlet adamının evi gasp edildi ve yağmalandı. Şehzadelerin ölü olduğunu düşünen yeniçeriler şehzadeleri  kendi himayelerine istemiştir. Ancak Şeyhülislam'ın kefilliği üzerine vazgeçmişlerdir. 4. Murat sürekli yaşı itibariyle ve annesinden yardım aldığı için kötü bakış açılarına maruz kalmıştır. Bu onun mizacını sertleşmiştir. Kösem Sultan birçok isyanı bastırmaya çalışmış özellikle Abaza Mehmed Paşa İsyanını bastırmıştır.9 yıl boyunca saltanat naibeliği yapmıştır. Bunun yanında toplum için aşevi, borçluların borcunu ödeme, fakirlerin çeyizini düzme gibi çalışmalar yapmıştır. Daha sonra 4. Murad saltanatı devir aldı.
 
4. Murat'ın Padişahlığı
 
İlk iş olarak tütün ve kahveyi yasakladı. Tütün içenlerin idamının yapılacağına dair fetva çıkardı. Eğer ordu mensubu ise çeşitli uzuv hatta başının kesilmesi cezasını belirledi.  Bu yasak nedeniyle evlerin bacaları dahil koklanıyordu. Buyurduğu emirlere uyulup uyulmadığına bakmak için bizzat 4. Murat'ın kendisi şehre kıyafetlerini değiştirirek inerdi. Bu sivil kıyafet sayısında çok sayıda kişiye baskın ve infaz yapabilmiştir. Padişahı sarayın dışında görmeye alışkın olmayan halk bunu farklı karşıladı. Daha sonra ise içkiyi halka yasaklamıştır ama kendisi içmeye devam etmiştir. Bu içki bağımlılığı ise ölümüne neden olmuştur.
 

YORUM YAZ

Yorumlarınızı yazarken imla kurallarına dikkat ettiğiniz için teşekkür ederiz.

YORUMLAR

Henüz bir yorum eklenmemiş ilk yorum ekleyen siz olun!