PADİŞAHLAR - padişah biyografileri, padişahların hayatları, osmanlı padişahları

Tüm osmanlı padişahları ve padişahlara dair tüm bilgileri bulabilirsiniz.

2. Osman Han kimdir?

2. Osman Han kimdir?
2. Osman Han Gençlik Zamanı   2. Osman Han ya da Genç Osman, Osmanlı'nın 16. Padişahı'dır. Babası 1. Ahmed'tir. 2. Osman 14 yaşında iken amcası 1. Mustafa'nın tahttan indilirmesi nedeniyle tahta geçmiştir. Annesi Genç Osman'ın yetişmesinde son derece dikkatliydi. İyi bir eğitim ve öğrenim görmüştür. Arapça ve Farça.. tamamını oku

1. Murat Han kimdir?

1. Murat Han kimdir?
1. Mustafa Han kimdir?   Babası 3. Mehmed'tir. Annesi tam olarak bilinmemektir. Ahmed tahta çıktığında tek erkek kardeşi olan Mustafa'ya dokunulmadı. Bunun babalarının 19 kardeşin boğdurtması halk tarafından kötü karşılanmiştir, bu harekette bunun etkisi büyüktür. Osmanlı o güne kadar gelenek bozulmuştur ve babadan oğula yerine ölen kardeşinin yerine.. tamamını oku

3. Ahmed Han kimdir?

3. Ahmed Han kimdir?
3. Ahmed Han kimdir?   Necip mahlasıyla Divan edebiyatında da yer eden Üçüncü Ahmed 1673 yılında Dobriç’te doğmuştur. 3 Ahmed, 23 Osmanlı padişahı ve Müslümanların 102 halifesidir. Kendisi Lale Devri padişahı olarak adlandırılır. Babası Sultan Dördüncü Mehmet annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan’dır Sultan İkinci Mustafa’nın öz.. tamamını oku

Sultan İbrahim Han kimdir?

Sultan İbrahim Han kimdir?
Sultan İbrahim Han Gençlik Dönemleri   5 Kasım 1615 yılında İstanbul'da doğmuştur. 4. Murad'ın ölümü üzerine 25 yaşında 18. padişah olarak saltanatı devir almıştır. Erkek kardeşleri 4. Murad tarafından öldürülmüştür. Bu da Sultan İbrahim'in korku içinde büyümesini.. tamamını oku

2. Murad Han kimdir?

2. Murad Han kimdir?
II. Murad Han kimdir?   2. Murat Han Osmanlı İmparatorluğu’nun altıncı padişahıdır. Annesi Emine Hatun, babası ise Çelebi Mehmet'tir.  İkinci Murat Han devletin önemli alimleri ve erkanları tarafından eğitilmiştir. Daha 12 yaşındayken askeriye ve idari bilgiler öğrenmiş ve lalası ile birlikte Amasya Valiliği için göreve.. tamamını oku

Abdülmecid Han kimdir?

Abdülmecid Han kimdir?
Abdülmecid Han kimdir? Abdülmecid Han Osmanlı Sultanları’nın 30. uncusuydu. Sultan İkinci Mahmut Han’ın oğlu olan Abdülmecid Han, 25 Nisan 1823 tarihinde Bezmialem Valide Sultan’dan doğdu. Şehzadeliğinde birçok şehzade gibi iyi bir ilim sahibi oldu. Fransızcayı çok iyi biliyordu. Avrupa’da yayınlanan kitapları yakından takip eden Abdülmecit Han tam bir yenilik taraftarıydı... tamamını oku

2. Bayezid Han kimdir?

2. Bayezid Han kimdir?
II. Bayezid Han   2. Bayezid Han, 7 yaşındayken Amasya valisi olmuş ve padişah olacak şekilde yetiştirilmiştir. 27 yıl Amasya'da sancak beyi olarak oturmuştur. Cem Sultan'a Fatih'in ölüm haberi gönderilmiş ancak; haberci öldürüldüğü için Cem Sultan haberi geç almıştır. Bayezid'in oğlu bu dönemde babasına.. tamamını oku

3. Selim kimdir?

3. Selim kimdir?
SULTAN ÜÇÜNCÜ SELİM   Gençlik Yılları   Sultan Üçüncü Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mustafa, annesi Mihrişah Sultan'dır. Babası Sultan Üçüncü Mustafa kahinlere inanırdı. Kahinler de Sultan.. tamamını oku

3. Mehmed Han kimdir?

3. Mehmed Han kimdir?
3. Mehmet Han Gençlik Dönemleri   3. Mehmed Han'ın ismi 2. Mehmed'e benzemesi amacıyla büyük dedesi 1. Süleyman tarafından konulmuştur. Şehzadeliği sırasında İbrahim Cafer Efendi ve Pir Mehmed Azmi Efendi gibi çağın tanınan alimlerinden öğrenim görmüştür. 1583'te.. tamamını oku

Orhangazi Han kimdir?

Orhangazi Han kimdir?
Osmanlı Dönemi’nin 2. Sultanı olan Orhangazi Han, Osmangazi’nin oğludur. 1281 yılında Söğüt’te gözlerini hayata açan Orhangazi Han, büyük emekle yetiştirilmiş ve islam mücahidlerinden belli tecrübeler dinleyerek büyütülmüştür. İyi bir eğitim gören Sultan, silah talimlerine de katılmış ve her yönden kendini.. tamamını oku
1234