Sultan İbrahim Han kimdir?

Sesli okuma özelliği ile bu hikayeyi sesli olarak dinleyebilrisiniz. SESLİ OKU SESLİ OKUMA DURDUR
Sultan İbrahim Han kimdir?
Sultan İbrahim Han Gençlik Dönemleri
 
5 Kasım 1615 yılında İstanbul'da doğmuştur. 4. Murad'ın ölümü üzerine 25 yaşında 18. padişah olarak saltanatı devir almıştır. Erkek kardeşleri 4. Murad tarafından öldürülmüştür. Bu da Sultan İbrahim'in korku içinde büyümesini sağlamıştır.
 
Sultan İbrahim Han Saltanat Yılları
 
Sultan İbrahim tahta geçtiği ilk sene Emirgüneoğlu olayı yaşanmıştır. Emirgüneoğlu 4. Murad'ın İran Seferi sırasında Revan kalesinin kumandanıdır. Kale fetih edildikten sonra affedilmiştir ve Emirgan'da oturmasına izin vermilmiştir. Emirgüneoğlu 4. Murad'ın ölümünü fırsat bilmiştir. Bu fırsata dayanarak Osmanlı'nın aleyhinde propaganda yapmıştır. Bu faaliyetleri üzerine İbrahim onu asmıştır. Ancak bu olaydan ötürü Sultan İbrahim bazı çevrelerden düşmanlar kazanmıştır. Diğer açıdan Malta Şovalyelerinin sürekli Türk ticaret gemilerine saldırmalarından ötürü Sultan İbrahim Malta Şovalyelerinin önemli bir sığınağı olan Girit'in fethini emretmiştir.17 Haziran 1645'te Girit'in Hanya limanını fetih edilmiştir. Osmanlı'nın bu hareketi üzerine Avrupa Devletleri destek yollamıştır. Deli Hüseyin Paşa, Harekete devam ederek Resmo Kalesini'ni ele geçirmiştir. Bu arada Hezarpare Ahmed Paşa aleyhine olarak bir isyan başlatılmıştır.  Bu isyan büyürerek Sultan İbrahim'i tahtan indirmiştir. İsyancıların önderi Sofu Mehmed Paşa Sultan İbrahim'i idam ettirmiştir.
 
Sultan İbrahim'in Araba Yasağı
 
Sultan İbrahim'in İstanbulda sık sık dolaştığı günlerde karşısına çıkan kağnılara sinirlenmesi üzerine halka şehir içinde arabayı yasaklamıştır. Bir gün üfürükçüye giderken yolda araba görmesi üzerine bundan sadrazamını sorumlu tutar ve Salih Paşa'yi kuyu ipiyle orada boğdurtmuştur.
 
VarVar Ali Paşa İsyanı
 
Güzelliği ile nam salmış İpşir Paşa'nın Sivastaki eşi Perihan Hanım'ı kendine isteyen Sultan İbrahim'in buyruğuna Varvar Ali Paşa karşı gelmiştir. Bu nedenden ötürü İpşir Paşa eşini padişaha götürmemiştir. Bu buyruğu yerine getirmeyen Varvar Ali görevinden alınmıştır. Onu öldürmekle görevlendirillen İpşir Paşa'nın suikastıine ise hazırlıksızdı. Eşini savunduğu İpşir Paşa, Varvar Ali Paşayı öldürmüştür. Varvar Ali Paşa'nın kesilen başı İstanbul'a gönderilmiştir. İpşir Paşa ise öldüle layık görülmüştür.
 
Sultan İbrahim'in Ölümü
 
Sultan İbrahim Han savruk harcamaları ile ünlüydü. Tamamen mücevher ilki bir saltanat kayığı yaptırmak istemesi de buna örnektir. Bu kayık için esnaftan, ulemadan, ocak ağalarından ek vergiler istenmiştir. Buna karşı gelecek kişi olursa ceza verileceğini buyurmuştur. Kösem Sultan bu harcamaların sarayın sonunu getireceğini söylemesi üzerine onu saraydan atmıştır ve İskender Bahçesi'ne sürgün edilmiştir. Oğlunun düğünü için yaptığı savruk harcamaları halk tarafında kötü karşılanmıştır. Daha sonra bir kısım halk ve yeniçerilerin çıkardığı isyanlar sonucu boğulmuştur. Boğan kişi Cellat Kara Ali'dir. Ölüdüğünde yaşının 50'den fazla olduğu söylenmektedir.
 
Sultan İbrahim Han Kişiliği
 
Sultan İbrahim üç erkek kardeşi vardır. Bunların hepsi 4. Murad tarafından öldürtmüştür. 23 yıl boyunca kafes adı verilen bölümde yaşamıştır. Öldürülme korkusuyla sinirleri bozulmuştur. 25 yaşında ise tahta çıkmıştır. 4. Murad'a olan nefreti bilinir. 4. Murad'ın öldüğünü duyunca buna inananamıştır. Sultan İbrahim kürke aşırı düşkün olduğundan kürk ve amber vergisi parası dahi topluyordu. İbrahim sevdiği kedeilere samur kürkler giydiyordu ve dolaştırıyordu. Kadınlara aşırı bir düşkünlüğü vardır. İstanbul en iri kadınına Şam'ın tüm gelirlerini bağışlamıştır. Varvar Ali Paşa İsyanı da kadın düşkünlüğü yüzünden çıkmıştır. Çeşitli sıkıntıları için üfürükçü hocaları tercih eden Sultan İbrahim sarayı üfürükçülerle doldurmuştur. Sultan İbrahim'i etkisine alan üfürükçüler için ihtişamlı bir saray yaptırılmıştır. Bu cinci hocaların asıl amacı maddi kazanç elde etmektir. İlmiye kadrolarını rüşvet karşılığı satarak büyük bir servet yapmıştır. Daha sonra Sultan İbrahim'in bu denli lükse düşkün olması onun ölümünü de beraberinde getirmiştir.

YORUM YAZ

Yorumlarınızı yazarken imla kurallarına dikkat ettiğiniz için teşekkür ederiz.

YORUMLAR

Henüz bir yorum eklenmemiş ilk yorum ekleyen siz olun!