3. Mehmed Han kimdir?

Sesli okuma özelliği ile bu hikayeyi sesli olarak dinleyebilrisiniz. SESLİ OKU SESLİ OKUMA DURDUR
3. Mehmed Han kimdir?
3. Mehmet Han Gençlik Dönemleri
 
3. Mehmed Han'ın ismi 2. Mehmed'e benzemesi amacıyla büyük dedesi 1. Süleyman tarafından konulmuştur. Şehzadeliği sırasında İbrahim Cafer Efendi ve Pir Mehmed Azmi Efendi gibi çağın tanınan alimlerinden öğrenim görmüştür. 1583'te Manisa'da sancak valiliğine tayin edilmiştir. 12 yıl sonra 1595'te ise babası 3.Murad'ın ölmesi üzerine Osmanlı'nın tahtına çıkacak yeni padişah olmuştur.
 
3. Mehmet Han Padişah Zamanları 
 
Sultan Mehmed Han'ın tahta çıkar çıkmaz  ilk işi birçok büyüğü gibi  kardeşlerini boğdurtmak olmuştur. 3. Mehmed Han 19 kardeşini boğdurtmuştur. Bu Osmanlı'da kötü anılan olaylardan birisidir çünkü boğdurulan çocukların çoğu henüz bebektir. Bazı kaynaklarda bu bebek ölümlerinden sonra halkın 3. Mehmed'e kin beslediği ve onu sevmediği söylenmektedir. 35. Padişah olan Mehmed Reşad kılıç kuşanma merasiminden sonra atalarının mezarlarını gezerken 3. Mehmed'in mezarını ziyaret etmek istemez ve 3. Mehmed'in bir bebek katili olduğunu söyler. Bu hanedanın da bu olaydan rahat olduğunu göstermektedir. 3. Mehmed Han hala sürmekte olan Osmanlı-Avusturya Savaşı sırasında tahta geçmiştir. 3. Mehmed Han tahta çıktığında Avusturya ve Eflak sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir. 1595 senesinde Avusturya birlikleri Estergon Kalesi'ni kuşatmışlar. Sinan Paşa, Eflak Prensi Mihai Vitezul'a karşı seferler düzenlemiştir. Osmanlı birlikleri Bükreş ve Tırgovişte'yi işgal etmişler ama çok geçmeden Mihai bu işgale yanıt vermiştir ve Osmanlı birlikleri geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bu geri çekilme sırasında bataklıklara düşen birçok asker hayatını kaybetmiştir. Daha sonra ise Tuna'dan karşıya geçerken gerekli hazırlıklar ve önemler alınmadığından ötürü yeni bir saldırıya maruz kalınmıştır. Bu da Osmanlı akıncıları çok ağır bir kayıp vermiştir. Birçok kale ve şehirlerin kaybedilmesi ve Osmanlı'nın bunlara karşı sessiz kalması yeniçerilerin tepkisini çekmiştir. Yeniçeriler sefere çıkmak istemektedir. Durumun son derece kötüye gittiğini anlayan 3. Mehmed Han devlet büyüklerini toplamıştır. Burada ecdanının başarılarından ve hatalarından söz etmiştir. Kişi bir kılıca sahipse bunu kullanmalıdır diyerekten seferlere çıkılacağını duyurmuştur. 
 
3. Mehmet Han Haçova Savaşı
 
Eğri Kalesi'nin fethinden sonra 1596 yılında Osmanlı 140 bin kişilik bir orduyla Haçova'da 300 bin kişilik bir Haçlı ordusuyla karşılaştır. Bu ordular Avusturyalı, Alman,Macar, Belçikalı, Çek, Hırvat, Sırp, Slovak, Leh birliklerinden oluşmaktaydı. Haçlı ordusu sayıca üstünlüğünün yanında çok sayıda tüfeğe sahiptü böylece Osmanlı Ordusunu dağıttılar. Osmanlı kayıp vererek geri çekilmek zorunda kaldı ve Haçlı ordusu kazandıklarını düşündüğü zaferin ardından şehri yağmalamaya başladılar. Bunu gören Osmanlı Ordusu ve hizmetlileri Haçlı ordusunun üzerine sefere başladı. Çünkü Haçlı ordusu dağılmıştı. Osmanlı çadırcılar, uşaklar, deveciler,aşcılar ellerine geçen çeşitli tırpan, odun, balta, tırpan gibi malzemeerle Haçlı ordusunun üzerine gitti. Bu geri dönüşün sonunda Osmanlı birlikleri zafer kazandı. 
 
3. Mehmet Han Kanje Kalesi 
 
Satucu Mehmed Paşa iki sene boyunca hiçbir savaşta başarılı olamamıştı. Bu içinde bazı Osmanlı kaleleri Avusturya tarafından ele geçirilimiştir. Mehmed Paşa idam edilmiştir. Bu idamdan sonra Sadrazam Damat İbrahim Paşa ordunun başına geçmiştir. Belgrad'da Avusturya barış istemiştir. Avusturyalılar bu barış isteminin ardından Eğri ve Hatvan kalelerini Osmanlı Devlet'ine geri vermeyi önerdiler. Bu önerini üzerine Osmanlı temsilcileri daha fazlasını istemiştir. Bunun üzerine anlaşma reddedilmiştir. Damat İbrahim Paşa Kanjee Kalesini kuşatıp sıkıştırmaya başladı. 40 Gün süren 20.000 kişilik bir kuşatma sonucunda Kanjee teslim olmuştur. Beylerbeyi merkezi Kanje'ye alınmıştır. 
 
3. Mehmed Han'ın Ölümü
 
Bir gün 3. Mehmed Han saraya dönerken 56 gün sonra öleceğini söyleyen biri yüzünden yemeden içmeden kesilmiştir. Bu olay 3. Mehmed Han'ı derinden etkilemiştir ve 21 Aralık 1603'te kalp krizi sonucu ölmüştür.
 

YORUM YAZ

Yorumlarınızı yazarken imla kurallarına dikkat ettiğiniz için teşekkür ederiz.

YORUMLAR

Henüz bir yorum eklenmemiş ilk yorum ekleyen siz olun!