2. Murad Han kimdir?

Sesli okuma özelliği ile bu hikayeyi sesli olarak dinleyebilrisiniz. SESLİ OKU SESLİ OKUMA DURDUR
2. Murad Han kimdir?
II. Murad Han kimdir?
 
2. Murat Han Osmanlı İmparatorluğu’nun altıncı padişahıdır. Annesi Emine Hatun, babası ise Çelebi Mehmet'tir.  İkinci Murat Han devletin önemli alimleri ve erkanları tarafından eğitilmiştir. Daha 12 yaşındayken askeriye ve idari bilgiler öğrenmiş ve lalası ile birlikte Amasya Valiliği için göreve getirilmiştir. Daha yaşı çok küçükken 1416 yılında meydana gelen Börklüce Mustafa isyanını bastırmayı başarmıştır.
 
1421 yılında ise Anadolu Beylerbeyi olan Hamza Bey ile birlikte isfendiyaroğulları'ndan Samsun’u almayı başarmıştır. Sultan’ın babası 1421 yılında vefat edince İkinci Murat Han tahta çıkmıştır. 1422 yılında Sultan İkinci Murat Han Bizans’ın oyunlarının karşılığı olarak İstanbul’u kuşatmıştır.  Bizans İmparatorluğu da Anadolu’da bulunan beylikleri 2. Murat Han'a karşı kışkırtmıştır. Tüm bunların üzerine Germiyan ve Karaman Beylik Kuvvetleri Bursa’yı kuşatmış olunca İstanbul dan Edirne’ye gidilmiştir. Edirne’den Bursa’ya geçen Sultan küçük Mustafa’yı yakalamış ve cezalandırmıştır. Eflak Karaman ve Venedikliler ile bir anlaşma sağlanmıştır. 1424 yılında Bizanslılar ile bir anlaşma sağlanmıştır ve  bu anlaşmaya göre Karadeniz ve Ege kıyılarının terk edilmesi üzerine Bizanslılar 30000 altın haraç ödemişlerdir. 
 
Böylelikle Germiyan Beyliği de Osmanlı Devleti’nin topraklarını dahil olmuştur. 1425 yılında Venedikliler Selanik'i le geçirdikten sonra Osmanlılara karşı bir ittifak kurmuşlardır. Kurmuş oldukları ittifakta Macarların yanında yer almışlardır. 1426 senesinde Türk Denizciler Venediklilerin hâkimiyetinde olan  Eğriboz a sefer düzenlemişlerdir. Venedik Osmanlı Harbi 1430 yıllarına kadar devam etmiştir.  Venediklilerin doğu ve batı ile ittifak kurmuş olmalarına rağmen II. Murat han 1430 yılında Selanik'i kuşatmış ve feth etmiştir.  Venedik donanması Osmanlı donanması ile karşı karşıya gelmiş olsa da Sultan İkinci Murat Han onları da bozguna uğratmayı başarmıştır. Böylelikle Harp sonlanmış ve Lapseki anlaşması imzalanmıştır. Böylece Osmanlılar da Selanik'i topraklarına dahil etmişlerdir.
 
Balkanlar bölgesinde Osmanlı adaletinin hakim olması üzerine papalık ve Hristiyan Kral bu hakimiyet ten dolayı büyük bir telaş içine girmiştir. Özellikle Balkan milletlerinin İkinci Murat Han’ın idaresini kabul etmeleri üzerine Orada bulunan ahaliye büyük zulümler başlatılmıştır. Öte yandan da farklı Milletler ile ittifaklar kurulmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti’nde iç ayaklanmanın oluşabilmesi için beylikler Osmanlı Devleti’nde saldırtılmıştır.
 
Papa büyük bir teşvikte bulunmuş ve Haçlı ordusunu kurmak için hazırlık yapmaya başlamıştır. 1435  İbrahim Bey ikna edilmiş ve 2. Murat Han Rumeli’ye doğru yola çıkmıştır. Bu dönemde ise Ali Bey için Macaristan’a taarruz emri verilmiştir. 1437 yılında Macaristan’da süren 45 günlük Akın’ın ardından  içeri girilmiştir. Burada pek çok asker Bozguna uğratılmış, pek çok ganimet alınmış ve 70000 esir alınarak geri dönülmüştür.  Osmanlı’ya karşı düşman olan Sırp Kralı Brankoviç ile anlaşma sağlanmaya çalışılmış ve Semendire istenmiştir. Fakat bunun karşılığında Brankoviç teklifi kabul etmemiştir. Bunun ardından da Brankoviç Macar Kralına sığınmayı seçmiştir. 3 aylık bir kuşatmadan ardından Semendire Kalesi 1439 yılında Osmanlı Devleti tarafından alınmıştır. Tüm bu olaylar yaşanırken 2. Albert Semendire'yii geri almak için sefer düzenlemiştir. Osman Çelebi ve İshak bey kumandasındaki Osmanlı ordusu ile birlikte kaçmıştır. Yine başarılı olan 2. Murat Han Alberti korkutmayı başarmıştır.
 
İkinci Murat Han 1450 yılında Arnavutluk seferine çıkmıştır ancak seferi tamamlayamamıştır. Seferi tamamlayamadan 3 Şubat 1451 yılında da hayata gözlerini kapatmıştır. Şu anda mezarı Bursa’da bulunmaktadır. Muradiye Mahallesi’nde yapılmış olan Caminin yanında bulunan türbeye her yıl binlerce kişi akın etmektedir. Osmanlı Devleti için büyük önem teşkil eden bu kişi saygı ile anılmaktadır.

YORUM YAZ

Yorumlarınızı yazarken imla kurallarına dikkat ettiğiniz için teşekkür ederiz.

YORUMLAR

Henüz bir yorum eklenmemiş ilk yorum ekleyen siz olun!