2. Ahmet Han kimdir?

Sesli okuma özelliği ile bu hikayeyi sesli olarak dinleyebilrisiniz. SESLİ OKU SESLİ OKUMA DURDUR
2. Ahmet Han kimdir?
2.Ahmet Han kimdir?
 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 21 padişahı ve aynı zamanda 13. Osmanlı halifesi. İslam halifelerinin 86.sı  olan 2. Ahmet 1643 şubat’ında İstanbul’da dünyaya geldi. babası Sultan 1. İbrahim annesi ise Hatice Muazzez idi. Annesi onun terbiyesi ve eğitimi ile ilgili çok çaba sarf etti. Kendisi Arapça ve Farsça biliyor. Orta derecede bir tahsil görmüştü. Her zaman devlet işlerini çok yakından takip eder; hasta bile olsa divan toplantılarına katılırdı. Daha önceden Sultan İkinci Süleyman’ın son yıllarında büyük askeri başarılar elde eden Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, Sultan İkinci Ahmet tahta çıktığında sadrazam idi. Daha önce Belgrat dan çıkıp Tuna’yı aşarak Avusturya’nın üzerine yürüyen Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Kırım’daki Kuvvetleri beklemeden Petervaradin’ de düşmana beklenmedik bir darbe vurmak istedi. Ancak pusuya düşürüldü ve Köprülü Fazıl Mustafa Paşa bozguna uğradı ve alnından vurularak şehit oldu. Bu gelişmeyle birlikte Avusturya cephesindeki ilerleyiş ve savaş sona ermiş oldu. Daha doğrusu Avusturya ile yapılmakta olan savaş neticelendirilemedi ama Osmanlı akınları durmuş oldu. Ve yapmaya çalıştığı ıslahat hareketlerinden de Köprülü Fazıl Mustafa Paşa öldükten sonra vazgeçmek zorunda kaldı.
 
O yıllarda Lehistan Devleti’nin amacı 1672 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethedilen Podolya eyaletinin başkenti olan Kameniçe’ yi geri almaktı. Ancak Lehistan Devleti’nin güçlü hücumlarına direnen Kahraman Paşa kaleyi başarıyla korudu. Bunun dışında daha sonra da Venediklilere karşı başarılı direnişler yapıldı. Eğriboz Kalesi Venediklilere karşı savunuldu, aynı zamanda yine Venediklilerin saldırısına uğrayan Sakız Kalesi ise maalesef 1695 yılında şartlı olarak Venediklilere teslim edildi. Bunun üzerine Sultan İkinci Ahmet, Veziri Azam Sürmeli Ali Paşa’ya gönderdiği notta: “Mademki sakız düşman elindedir bütün Macaristan’ı fethetsen kabulüm değildir.” diye bildirdi. Bunun üzerine Sadrazam Edirne’ye geldiğinde, eğer bu kış Sakız Adası geri alınmazsa bütün reisleri katlederim diyerek emri bildirdi. Bunun üzerine yoğun bir şekilde Sakız Adası’na seferlerini başlatan Osmanlı Ordusu, Venedik Donanması’na büyük zayiat verdirerek Sakız Adası’nı kolayca ele geçirdi. 
 
2.Ahmet Han Kişilik Özellikleri
 
Tahta çıktığında 48 yaşındaydı  ve sadece 3 yıl tahtta kalabildi. Ama  bu süre içerisinde daha önce de söylediğimiz gibi padişah 2. Ahmet Han hasta olsa dahi devlet işlerinden asla geri çekilmezdi. Padişah 2. Ahmet Han, çok merhametli ve en vatanperver olan padişahlardan biridir. Öyle ki Osmanlı’da divan toplantılarına asla aksatmadan katılmasının yanı sıra haftada 4 gün çalışılmasını emreden padişah Sultan 2. Ahmet’tir. Çok zaman kıyafetini değiştirerek tebdil-i kıyafet insanların arasında dolaşır, insanların dertlerini dinler ve çare bulunması gereken yerlere emirler verirdi. İslamiyet konusunda maneviyatı çok derin bir padişahtı.
 
Hatta bunu tahta çıktığı zaman söylediği “Ben saltanata talip değildim Allahü Teala fazla kereminden bu aciz kuluna nasip eyledi. Bu Nimet’in şükrünü eda edemem.” şeklindeki sözlerinden ne kadar maneviyatı düşkün olduğunu anlayabiliriz. Her padişah gibi İkinci Ahmet’in de devlet işlerinin yanı sıra belli maharetleri mevcuttur. Örneğin Sultan 2. Ahmet hat sanatı konusunda usta idi yazı yazma kabiliyeti çok üstün olan Sultan Ahmet kitapları yazarak çoğalmış ve bunun yanı sıra birçok Kuranı Kerim yazmıştır. Şairler ve şiirlere çok önem verirdi. Daha sonra bu büyük devlet adamı sadece 3 yıl tahtta kalarak siroz hastalığından dolayı vefat etti. Ayşe Haseki Sultan ve Rabia Haseki Sultan ile evli olan iki Ahmet, İbrahim, Selim(ikizler) Ahmet, Atike, Hatice ve Asiye adlı üç kız üç erkek olan 6 çocuk sahibiydi. 1695 yılı içerisinde Edirne’de vefat eden 2. Ahmet bugün Kanuni Sultan Süleyman Türbesi’nde yatmaktadır.

YORUM YAZ

Yorumlarınızı yazarken imla kurallarına dikkat ettiğiniz için teşekkür ederiz.

YORUMLAR

Henüz bir yorum eklenmemiş ilk yorum ekleyen siz olun!