Kanuni Sultan Süleyman kimdir?

Sesli okuma özelliği ile bu hikayeyi sesli olarak dinleyebilrisiniz. SESLİ OKU SESLİ OKUMA DURDUR
Kanuni Sultan Süleyman kimdir?
Kanuni Sultan Süleyman 1520 yılında Osmanlı Tahtına çıktığında 26 yaşındadır. Bir çok bakımdan Osmanlı padişahlarının en bahtiyarı olarak sayılmaktadır. Babası ona dünyanın en zengin memleketi ile en güçlü orduyu miras bırakmıştır. Avrupa ortalarında at oynatma fırsatını bolca yakalayan Kanuni, 24 Şubat 1525 yılında Fransa Kralı 1. Fransua Almanlar ile yaptığı meydan savaşında yenilmiş ve esir düşmüştür. Bu zafer ile 1. Fransua tutsak edilmiştir. 
 
7 yaşında bilim, tarih ve Edebiyat alanında Topkapı Sarayı'nda bulunan Enderun'a gönderilen Kanuni Sultan Süleyman aslında kuyumculuk ile uğraşmaktaydı. Pargalı Damat İbrahim Paşa'nın da arkadaşı olmuştur. Süleyman, Bolu Sancak Beyi olarak atanmak istenmiş ancak Amasya Sancak Beyi bu olaydan hoşnut değildi. 1512 yılında babası 1. selimin tahta çıkması ile Manisa valiliğine atanmıştır. 1520'de selimin ölmesi üzerine tahta çıkmıştır. Süleyman, kimsesizlere yardım eden ve yeni çerilere bahşiş veren bir padişahtı. Cülüz bahşişi uygulaması Kanuni Sultan Süleyman döneminde de uygulanmıştır. Kaptan-ı Derya Cafer Bey ve birkaç kişi daha halka zulümden idam edilmiştir. Yaptığı bu uygulamalar " Kanuni" adını almasında etkilidir. 
 
Kanuni Sultan Süleyman, padişahlığı sırasında 1. selim zamanında Melik Eşref ünvanı ile bilinen kişi tarafından isyan çıkarılmıştır. Memlük devletini yeniden kurmak için çıkan isyandan sonra Mısır'dan yardım istenmiş ancak; yardım gelmemiştir. 
 
Kanuni Sultan Süleyman padişah olduğunda Macarlar onu tebrik etmemişti. İlk seferini Belgrad'a yapmıştır. "Bu harp demektir. Biz hareketi sineye çekecek kudretsizlerden, tabansızlardan değiliz, tez sefer hazırlıkları tamamlansın" demiştir. Önce Ahmet Paşa, Böğürdelen'i zapt etmiş ve ilk sefer başarılı olmuştur. Bu esnada Piri Mehmet Paşa, Zemun kalesini ele geçirmiştir. Ahmet Paşa'nın tesiri ile Budin üzerine yürünmesi kararını almış ve sonrasında bu karardan vazgeçmiştir. Sonrasında ise kuşatmanın sonuçlanmasını talep etmiştir.
 
Filler ilk kez Kanuni Sultan Süleyman döneminde kullanılmıştır ve Belgrad kuşatılmıştır. 1521 yılında Osmanlı Donanması Tuna Nehri üzerinden kuşatma yapılmıştır. Kale komutanı Osmanlı karşısında dayanamamış ve teslim olmuştur. Burası ise Avrupa seferleri için üs haline gelmiştir. Bu seferin sonunda İstanbul'a gönderilen bazı Belgrad'lılar belgrad köyüne yerleştirilmiştir. Belgrad ise Avrupa'ya açılan en önemli kapı olmuştur. Darül Cihad adı da verilmektedir. Kanuni Sultan Süleyman dönerken Murat ve kızının ölüm haberini almıştır. İstanbul'a girdikten 10 gün sonra ise Mahmut çiçek hastalığı yüzünden ölmüştür. Çocuklar Yavuz Sultan Selim türbesinin yanına defnedilmiştir. 
 
Kanuni Sultan Süleyman döneminin en önemli savaşı Mohaç'tır. sultan bu dönemde 3. seferini Mohaç'a gerçekleştirmiştir. Yakalanan muhbirler mohaç ovasında olduklarını söyledikten sonra, Osmanlı Ordusu düşmana sezdirmeden savaş düzenine geçmiştir. Geriden gelen birlikler ve ardından tüm ordu hilal taktiği ile Macarlar köşeye sıkıştırılmıştır. Macar ordusu, kendisini Osmanlı Ordu kuvvetlerinin arasında bulmuştur. Macarlardan ayakta kalabilenler Tuna'ya atlamayı denemiştir. O esnada Osmanlı Ordusu her iki yandan ateş desteği ile taarruza başlamışlardır. Çaresiz kalan Macarlar, bu sefer de kendi zırhlı süvarilerinin üstüne düşmüştür. Bu karışıklıklarda Tuna bataklığına sürüklenen Macarlar'da 20.000'e yakın esir bulunmaktadır. Mohaç Meydan Savaşı, büyük bir başarı ile Kanuni Sultan Süleyman kazanmıştır. 
 
Kanuni, birçok sefer düzenlemiş ve hemen hemen tüm seferlerde de başarılı olmuştur. 1566 yılında sabaha karşı hayata gözlerini kapatan Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı devleti için çok büyük emekler vermiştir. En önemlisi ise kapitülasyonlardır. Tarihte Fatih Sultan Mehmet'ten sonra en çok adı geçen padişah olmakla beraber adına filmler, diziler ve belgeseller de çekilmiştir. 

YORUM YAZ

Yorumlarınızı yazarken imla kurallarına dikkat ettiğiniz için teşekkür ederiz.

YORUMLAR

Henüz bir yorum eklenmemiş ilk yorum ekleyen siz olun!