5. Sultan Vahdettin Han kimdir?

Sesli okuma özelliği ile bu hikayeyi sesli olarak dinleyebilrisiniz. SESLİ OKU SESLİ OKUMA DURDUR
5. Sultan Vahdettin Han kimdir?
Osmanlının son padişahı Sultan Vahdettin Han 36. Padişahtır. 1918-1922 yılları arasında Sultan Vahdettin Han hükümdarlık yapmıştır. Babası Sultan Abdülmecit, annesi Gülistu Kadın olarak belirtilmektedir. Genç yaşta hem annesini hem babasını kaybettikten sonra 2. Abdülhamit Han’ın himayesinde büyümüştür. 
 
Sultan Vahdettin Han Döneminde Mondros Mütarekesi İmzalanmıştır
 
Çok zeki bir padişah olmasının yanında fıkıh ilmine hâkim olduğu bilinmektedir. Sultan Reşat’ın ölümü üzerine tahta geçen Sultan Vahdettin Han tahta geçtiği zamandan itibaren halife olmuştur. Birinci dünya savaşının son zamanında padişahlık yapan Sultan Vahdettin Han döneminde Mondros Mütarekesi imzalanmıştır. Mondros Antlaşmasının imzalayan delegeleri Vahdettin Han, kabul etmemiş ve antlaşmayı geçerli kabul etmemiştir. Enver Paşa, Cemal Paşa ve Talat Paşa ise yurt dışına kaçmıştır. İstanbul 1920’de İtilaf devletleri tarafından işgal edilmiştir.
 
Sevr Antlaşması 
 
Sultan Vahdettin Han döneminde bir diğer önemli gelişmenin Sevr Antlaşması için itiraz kararı alınmasıdır. Bu dönemde Fransa Güney Anadolu’yu işgal etmiştir. Bu dönemde Osmanlı için çok ağır şartlar içeren Sevr Antlaşması da imzalanmamıştır. İtilaf devletlerinin tüm baskılarına rağmen Osmanlı antlaşmayı kabul etmemiştir. Antlaşma ölü doğan bir bebeğe benzetilmiştir. 
 
Mustafa Kemal’i Anadolu’ya göndermiştir
 
Sultan Vahdettin Han ülkeyi kurtarabileceği inancıyla Mustafa Kemal’i Anadolu’ya göndermiştir. İstiklal Savaşının sonuçlanması ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat ve halifelik kaldırılmıştır. Saltanatın kaldırıldığı bir kanun ile bildirilmiştir. Sultan Vahdettin Han adının hutbelerden kaldırıldığı belirtilmektedir. 
 
Halifelik Kaldırıldıktan Sonra
 
17 Kasım 1922 tarihinde Cuma günü Sultan Vahdettin Han Dolmabahçe Sarayından Malaya harp gemisi ile Malta’ya götürüldüğü bildirilmektedir. Buradan ise Melik Hüseyin daveti ile Mekke’ye gitmiştir. İtalya’daki Sen Remo kentinde ikamet ettiği belirtilmektedir. Sultan Vahdettin Han, acı ve sıkıntı içinde bir sürgün hayatı yaşadığı bilinen bir padişahtır. İtalya’da 1926 yılında İtalya’da hayatı son bulmuştur. Cenazesinin Şam’a nakledildiği ve burada Sultan Selim Camiine defnedildiği ifade edilmektedir. 
 
Sultan Vahdettin Han Kişisel Özellikleri 
 
Sultan Vahdettin Han kişisel özellikleri bakımından ise şu özelliklere sahiptir: Sultan Vahdettin Han için çok akıllı ve çabuk kavrayan bir yapıya sahip olduğu vurgulanmaktadır. Hatta bir görüşe göre 2.Abdülhamit Han öldükten sonra doğrudan tahta geçmiş olsa ülkenin sürüklendiği felaketleri önleyebilecektir.  Ayrıca ülke dışına gönderildiği zamanda bile yanına sadece cüzi mal varlığını yanında götürdüğü ve ekstra hiçbir şey almadığı ifade edilmektedir. Kasaba, manava ve bakkala olan borcu nedeniyle öldükten sonra tabutunun 15 gün boyunca kaldırılmadığı belirtilmektedir. 
 
Sultan Vahdettin Han Düşünceleri Hakkında
 
Sultan Vahdettin Han düşünceleri hakkında bilgilerin yer aldığı bir internet sitesinde şu ifadelerin yer aldığı görülmektedir: Kayıtlara geçen resmi ifadelere dayandırılan bilgilerden öğrendiğimiz kadarıyla anlatılan hikâye bize halkını ne kadar düşündüğünü anlatmaktadır. 
 
Sultan Vahdettin Han da içindeyken bir gece Yıldız Sarayı’nda yangın çıktığı bildirilmektedir. 1919 yılı ramazan ayında yaşanan bu olayda büyüyen yangınların kısa sürede padişahın dairesini de sardığı ifade edilmektedir. Vahdettin Han ise o geceyi Yıldız Sarayı’nda geçirmemiştir. O gece Cihannüma Köşkü’nde olan Sultan Vahdettin Han olayı haber aldığında pardösüsünü giyerek dışarı çıkmıştır. Köşkün önünde yangını hiç telaş yapmadan izleyen Vahdettin Han, yangından telaşa kapılan, korkan ve ağlayan insanları görünce gözleri yaşarmıştır. Gördükleri karşısında vatanı ateş içindeyken bunun ne önemi var dediği bilinmektedir. 
 
Vahdettin Han için söylenen vatan haini iddialarına karşılık pek çok tarihçi de bu teze karşılık onun aslında vatanı kurtarmak adına mücadele ettiğini savunmaktadır. Milli mücadeleye destek verdiği ifade edilmektedir. 

YORUM YAZ

Yorumlarınızı yazarken imla kurallarına dikkat ettiğiniz için teşekkür ederiz.

YORUMLAR

Henüz bir yorum eklenmemiş ilk yorum ekleyen siz olun!