1. Ahmet Han kimdir?

Sesli okuma özelliği ile bu hikayeyi sesli olarak dinleyebilrisiniz. SESLİ OKU SESLİ OKUMA DURDUR
1. Ahmet Han kimdir?
Gençlik Dönemleri 
 
1. Ahmed Han 18 Nisan 1590 tarihinde Manisa'da doğmuştur. Kendinden önce Selim, Cihangir ve Mahmud adında 3 adet abisi bulunmaktadır. Annesi ikinci bir eş konumundadır ve küçük kardeştir bu nedenle güçsüz bir taht adayıdır. Fakat Şehzade Selim ve Şehzade Cihangir erken yaşta hayatını kaybetmiştir. Bu durum Şehzade Mahmud'u en büyük varis haline getirmiştir. Fakat çeşitli dedikodulardan dolayı 3. Mehmed tarafından Şehzade Mahmud boğdurulmuştur. Bu olaylardan 6 ay sonra da babasu aniden hayatını kaybetmiştir. Güçsüz bir varis olsa da tahta geçmiştir. Annesi tarafından dindar yetiştirildiği bilinmektedir. Sultan Ahmet Camii 1. Ahmed Han'a ithafen yapılmıştır.
 
Padişah Dönemleri 
 
Atalarına göre çok genç bir yaşta (21 Aralık 1603 yılında) tahta geçmiştir. Bu da padişahlık yıllarının başlangıcını pasif kılmıştır. Başlangı.ta annesi tarafından destek almıştır. Annesinin geri plandan ülkeyi idare ettiği söylenmektedir. 1. Ahmed Han tahta çıktığı sırada Avusturya ile savaş devam ediyordu. Osmanlı birlikleri Belgrad'dan Budin'e doğru ilerliyordu. Peşte ve Hatvan kaleleri savaş yapılmadan kolaylıkla ele geçirildi. Osmanlı ordusu daha da ilerleyerek Budin'in kuzeyinde bulunan Vaçkalesini işgal etmiştir. Osmanlı birlikleri, 1. Ahmed Han'ın emri üzerine Belgrad üzerinden Budin'e ilerlediler. 1605'de Estergon Kalesi Kuşatıldı. Bunun üzerine tam karşısındaki Ciğerdelen Kalesi de fethedildi.  Daha sonra aynı yıl içinde Estergon Kalesi işgal edilmiştir. Annesinin vefayı üzerine yeni akıl hocası Derviş Paşa olmuştur. 
 
Zitvatorok Antlaşması
 
Osmanlılar da Avusturyalılar da uzun yıllar süren savaşlardan ekonomik ve sosyal açıdan kötü yönden etkilenmiştir. Daha önceden yapılan anlaşmaların kötü sonuçlandığıni bilen taraflar yeni bir anlaşma imzalanmıştır.11 Kasım 1606'da Zitvatorok Antlaşması ile barış imzalanmıştır. Antlaşmaya göre Eğri, Estergon, Kanije Kaleleri Osmanlılarda; Raab,  Komarom Kaleleri ise Avusturyalılarda kalacaktı. Avusturya Devleti bir kereye mahsus olarak iki yüz bin altın savaş tazminati ödeyecekti. Avusturya Aşidükü protokol olarak Osmanlı Padişahı ile eşit sayılacaktır. Osmanlı padişahı Avusturya Arşidüküne yazışmalarda Kutsal Roma İmparotoru ünvanı ile hitap edecek, her üç senede bir ise armağanlar gönderecekti. Avusturya'nın hali hazırda verdiği 30.000 altın vergisi ise kaldırılacaktı. Zitvatorok Antlaşması başlarda Osmanlı lehine gibi görünse de Osmanlının protokol olarak ve siyasal olarak zayıflamasına neden olmuştur. Bu antlaşmanın Osmanlı  tarafından imzalanan en tavizli antlaşma olduğu varsayılmaktadır. 
 
Celali İsyanları 
 
Yavuz Sultan Selim döneminde yüzlerce hatta binlerce taraftarı bulunan Bozoklu Celal, Osmanlı Devlet için büyük problem olmuştur. Bu isyanlar bastırıldıysa da Anadolu da iç isyanlar olmuştur. 1. Ahmed Döneminde ise Celali İsyanları tekrar yaşanmıştır. Sadrazam Kuyucu Murat Paşa'nın ısrarı üzerine Celali İsyanları güçlükle de olsa bastırılmıştır.
 
Safeviler ile İlişkiler 
 
Sultan 1. Ahmet tahta geçtiği anda Osmanlı batıda Avusturya ile, doğuda Safevi ile savaş halindeydi. Osmanlı birlikleri Sinan Paşa emrinde Nahçivan üzerinden Revan'a doğru ilerlemiştir. Tebriz'i geri almak için yapılan savaşta Osmanlı birliği, Şah Abbası'ın birliklerini Selmas bölgesinde yendi. Ancak Erzurum Beylerbeyi Sefer Paşa'nın çekilen düşman birliklerini takip edip asıl ordudan ayrılmasını bir fırsat olarak gören  Şah Abbas, ordu merkezine ani bir atakta bulundu. Yenilen Sinan Paşa önce Vana'a oradan ise Diyarbakır'a çekildi. Osmanlı Devleti Avusturya ile savaştığı için İran Cephesi'nde başarılı olamıyordu. Daha sonra Sadrazam Nasuh Paşa, Şah Abbas'ın barış teklifi kabul etti.
 
Ölümü
 
Sultan 1. Ahmed tifüs hastalığından kurtulamamıştır. 1617 yılında 27 yaşında hayatını kaybetmiştir. 
 

YORUM YAZ

Yorumlarınızı yazarken imla kurallarına dikkat ettiğiniz için teşekkür ederiz.

YORUMLAR

Henüz bir yorum eklenmemiş ilk yorum ekleyen siz olun!